21/7/11 Επιλεκτική χρεοκοπίαO ΓΑΠ γίνεται ο πρώτος αρχηγός κράτους στη παγκόσμια ιστορία που πανηγυρίζει τη χρεοκοπία της χώρας του!
Ζούμε μεγάλες στιγμές…