Η σφαγή των νηπίων


 

i sfagi ton nipion

The God believers


Οι «εκλεκτοί» του Θεού

http://www.cartoonmovement.com/cartoon/8238

Ig42YQZsQ5m-crGoEiS4iQ