Το μήνυμα της επίσκεψης


http://www.cartoonmovement.com/cartoon/7721

Μεγάλο ξαφνικό!


Έρχεται…


να επιθεωρήσει τις αποικίες του νότου…